kpn

Toon alles, Technologie

KPN KlasseContact

24 sep , 2015  

KPN KlasseContact; het mooiste contact in de klas. Je vinger opsteken, groepswerk, gezelligheid met klasgenoten. Voor schoolgaande kinderen allemaal heel vanzelfsprekend. Maar dat geldt niet voor hun ernstig zieke klasgenootje.
Dankzij KPN KlasseContact kunnen die langdurig ziek zijn, thuis of vanuit het ziekenhuis, in contact blijven met hun klasgenoten en school.

Sociaal contact is voor ieder mens een hele belangrijke levensbehoefte. Dat geldt misschien wel extra voor langdurig zieke kinderen. Het contact met de klas biedt het zieke kind houvast en zorgt voor sociaal contact met de klasgenoten. Met dit contact kan het kind zich even op iets anders richten dan de ziekte. KPN KlasseContact maakt het mogelijk dat langdurig zieke leerlingen via een verbinding met een laptop en een camera, thuis of in het ziekenhuis, actief kunnen deelnemen aan de lessen.

De leerling krijgt thuis of in het ziekenhuis een laptop, in de klas staat een KPN Klasgenoot opgesteld. De KPN Klasgenoot is een speciaal voor KPN KlasseContact ontwikkeld apparaat, dat het contact tussen klas en leerling mogelijk maakt. Via een mobiel video- en audiosysteem dat via (mobiel) internet een beeld- en geluidsverbinding legt tussen school en leerling is live contact mogelijk. Dankzij deze techniek kunnen zieke leerlingen onderwijs volgen en, minstens zo belangrijk, in contact blijven met hun klasgenoten. De Klasgenoot is uitgerust met een goede kwaliteit camera en een goed scherm, zodat de klas en de leerling duidelijk in beeld zijn. Voor het geluid zijn op de Klasgenoot een goede microfoon en boxen geïnstalleerd. Hiermee is ook de verbinding in spraak goed hoorbaar. Ook kan de leerling vanuit thuis of het ziekenhuis een vinger opsteken via de KPN Klasgenoot. Zo weet de docent (en de klas) dat de klasgenoot op afstand iets wil vragen of zeggen. Met de KPN Klasgenoot kan de zieke leerling optimaal de lessen volgen op afstand.

De website van KlasseContact


Comments are closed.